مراسم معنوی دعای ندبه این هفته شهر باغستان در مسجد حجه بن الحسن العسکری(عج)

محله شهید مطهری(ره) برگزار گردید.