دعای ندبه این هفته شهر باغستان در حسینیه قمر منیر بنی هاشم(ع) خادم آباد برگزار شد.