همزمان با شروع هفته نیروی انتظامی ، پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهر باغستان ، جناب سرهنگ رضا رستگار جانشین نیروی انتظامی شهرستان شهریار، گزارشی از وضعیت انتظامی و امنیتی شهر باغستان ارائه نمودند.