جلسه ماهیانه روحانیون محترم شهر باغستان با امام جمعه محترم با محوریت موضوعات مختلف فرهنگی در دفتر امام جمعه باغستان برگزار گردید.