گزارش تصویری دعای پرفیض ندبه 5 آبان  شهر باغستان :