مراسم یوم الله 13 آبان در شهر باغستان با حضور گسترده  و پرشور دانش آموزان برگزار گردید.