همایش خانواده موفق با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مصلی شهر باغستان برگزار شد.

گزارش تصویری: