در جلسه ای  که در دفتر امام جمعه محترم شهر باغستان برگزار شد از اعضا محترم ستاد نماز جمعه  که در طول سال مسئولیت برگزاری و اجراء نماز جمعه  را برعهده دارند تقدیر شد.