نمازگزاران  ولایی و انقلابی شهر باغستان در راستای  محکومیت اقدام آمریکا در بد عهدی علیه ملت ایران، بعد از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه  این هفته تجمع اعتراضی برگزار  کردند تا یادآور شوند : این اقدام آمریکا نه تنها موجب  تضعیف  ملت ایران در رسیدن به اهدافشان نمی شود بلکه  همت مردم را برای رسیدن به اهدافشان  بیشتر می کند .

گزارش تصویری :