مومنین روزه دار شهر باغستان با وجود گرمای شدید هوا با شکوه هرچه تمام تر در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند.
گزارش تصویری: