همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در مصلی باغستان برگزار شد.
گزارش تصویری: