مهد آدینه جهت نگهداری فرزندان نمازگزاران هر هفته در محل مصلی نماز جمعه  تشکیل می شود.

گزارش تصویری: