به مناسبت هفته پربرکت بسیج، در مراسم وحدت آفرین جمعه  این هفته شهر باغستان از بسیجیان نمونه این شهر تقدیر به عمل آمد.