مانور زلزله  و ایمنی جهت مقابله دانش آموزان با بحران،  در مدرسه فاطمه پزشکی محله نصیرآباد با حضور مسئولین محترم شهر و امام جمعه محترم برگزار شد.