جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر باغستان  با حضور اعضاء محترم ستاد در دفتر امام جمعه باغستان برگزار شد.