جلسه هماهنگی مراسم حماسه یوم الله 9 دی با حضور اعضاء محترم ستاد ،در دفتر امام جمعه باغستان برگزار شد.