قابل توجه  همشهریان محترم
به فرموده امام جمعه محترم  شهر باغستان هر گونه مشکل و  یا درخواست خود از مسئولین شهرمان را به صورت نظر در این مطلب قرار دهید. حتما رسیدگی خواهد شد.