گزارش تصویری از دعای پرفیض ندبه شهر باغستان در تاریخ سوم شهریور 1396