حضور امام جمعه شهر باغستان در مراسم تقدیر از آتش نشانان شهر