جلسه هماهنگی مراسم روز 13 آبان، روز یکشنبه 7 آبان ماه  در دفتر امام جمعه باغستان برگزار شد.