فرماندهی محترم انتظامی شهرستان شهریار جناب سرهنگ جوزانی در دفتر امام جمعه باغستان حضور یافتند و با امام جمعه محترم دیدار کردند.