جناب آقای حسین آبادی ریاست محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار با امام جمعه محترم باغستان دیدار کردند.