جلسه شورای اداری شهرستان شهریار روز پنجشنبه 6 اردیبهشت در محل شهرداری باغستان برگزار شد.

گزارش تصویری :