جلسه هم اندیشی علما شهر باغستان در دفتر امام جمعه و با حضور شهردار و ریاست محترم شورای اسلامی و ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار برگزار شد.